What we do

Diensten

Wat we doen voor onze klanten

We bieden diensten aan in een viertal domeinen. Hierbij werken wij zeer nauw samen met de medewerkers van onze klanten

Onze teams werken vaak in teamverband en passen een diepgaande sectorkennis toe op de onderstaande domeinen. Zo kennen we de specifieke uitdagingen en het vakjargon en bieden we acceleratie en toegevoegde waarde vanaf dag één.

Business & Functionele Analyse

We begeleiden klanten in het analyseren van business behoeften en het uitwerken van functionele analyses voor de implementatie van nieuwe ICT-oplossingen (ERP systemen, CRM systemen, mobiele applicaties, etc).

 

Typische activiteiten zijn:

- Capteren, analyseren, documenteren en laten valideren van de business requirements door middel van workshops met de betrokken stakeholders.

- Uitschrijven van functionele analyses als input voor de ICT-teams

- Invullen van de rol van sparringpartner met de ICT-teams

- Begeleiden van functionele testen

- Uitwerken transitieplannen in het kader van de go-live

 

Kritische succesfactoren zijn:

- Teneinde de business noden optimaal te implementeren in de onderliggende applicaties dient een zeer grondig uitgewerkt functioneel design gemaakt te worden. Een grondig uitgewerkt functioneel design vermijdt zo veel mogelijk dat er tijdens de bouw- en testfases nog wijzigingen dienen doorgevoerd te worden. Hoe later deze wijzigingen worden geïdentificeerd, hoe duurder en risicovoller ze worden.

- Onze consultants hebben de noodzakelijke analytische vaardigheden, technisch inzicht en ervaring om blueprints op te leveren die gedragen worden door zowel de business als de technische stakeholders. Methis Consulting is ervan overtuigd dat de kwaliteit en de diepgang van een goed business- en functioneel design een van de meest cruciale aspecten is voor de succesvolle oplevering van een project of wijziging in een organisatie. Dit is de basis voor acceptatie in de organisatie, een kwalitatieve technische ontwikkeling, eenduidigheid gedurende testing, een stabiele basis voor opleidingen en het uiteindelijk realiseren van de initieel voorziene business case.

Business Process Management

Business Process Management is een middel om de bedrijfsstrategie en doelstellingen te vertalen in operationele resultaten. Onze projecten binnen procesoptimalisatie focussen zich meestal op één (of meerdere) van onderstaande doelstellingen:

- Realiseren van een efficiëntere werking van het bedrijf of van bepaalde afdelingen: verhogen self-service mogelijkheden voor klanten, verlagen cost-to-serve, implementeren van procesvereenvoudigingen, automatisatie van bepaalde processtappen (RPA), efficiëntiewinsten realiseren op basis van Lean technieken, etc.

- Verbeteren klantenservice om klantentevredenheid of NPS te verhogen, churn te reduceren, de “customer experience” te verbeteren, de instroom van nieuwe klanten te verbeteren, etc: hierbij geloven wij ook sterk dat een efficiënte werking (eenvoudige processen, reduceren “waste”, etc) de basiselementen zijn voor een vlotte klantenervaring.

- Realiseren van “compliance”: De nutssector en sector van het openbaar vervoer zijn sterk gereguleerde sectoren waarin regelmatig nieuwe verplichtingen dienen geïmplementeerd te worden (CAPTAR, MIG6, GDPR, tariefstructuur, etc). Wij zorgen voor een vlotte implementatie waaraan we ook maximaal operationele procesverbeteringen koppelen.

 

Kritische succesfactoren zijn:

- Duidelijk de doelstellingen van het project kwantificeren (bv een stijging van de klantentevredenheid met x%, een daling van de cost-to-serve met y%)

- Betrekken (en eventueel opleiden) van onze klanten in de keuze van de toe te passen methodiek (bv Lean)

- Verzekeren van buy-in door veelvuldig en inhoudelijk overleg met alle betrokken stakeholders in een organisatie;

- De grondige kennis van onze consultants in de marktevoluties en uitdagingen binnen de sector;

- Professionele begeleiding bij de vertaling van deze proceswijzigingen in systemen en de dagdagelijkse werking binnen uw onderneming.

(Agile) Project Management

Vanuit Methis Consulting voelen wij ons verantwoordelijk voor het resultaat. Dat betekent dat onafhankelijk van de rol(len) die we opnemen binnen een project, we steeds een sparringspartner zullen zijn van de klant op het gebied van aanpak, methodologie, beste praktijken, etc. Hierbij betrekken we regelmatig collega’s van andere teams om tot een zo sterk mogelijk plan van aanpak te komen.

Methis Consulting beschikt over een team met een zeer uitgebreide ervaring in het realiseren en leiden van projecten. Al onze medewerkers zijn meertalig en gecertifieerd in één of meerdere project management methodologieën: PRINCE2, PMBOK, PRINCE2Agile, etc.

 

Kritische succesfactoren zijn:

- Samen met de klant bepalen welke methodologie toegepast zal worden (als er bv voor Agile gekozen wordt heeft dat een grote impact op de werkwijze binnen het team)

- Uitwerken van een gedetailleerd projectplan: planning, resources, risico’s, budgetten, etc.

- Verzekeren van buy-in door veelvuldig en inhoudelijk overleg met alle betrokken stakeholders in een organisatie;

- Verankering van de wijzigingen in een organisatie door een doortastende change management aanpak.

- Soft skills: coaching skills, presentation skills,...

- Methodologie : Agile/ Scrum, Business- en Functionele analyse, Customer Experience Management, LEAN Green Belt, …

- Industrie: Smart Grid School, Airport business development, …

Change Management

Methis Consulting begeleidt haar klanten in het uitwerken en het implementeren van een gedegen Change Management aanpak om de veranderingen in de organisatie (zowel qua organisatie zelf als qua processen en onderliggende systemen) zo vlot mogelijk te integreren in de dagelijkse werking van onze klanten.

Hiervoor gebruiken wij voornamelijk de PROSCI ADKAR methode, wereldwijd de meeste gebruikte methodologie voor Change Management.

 

Typische activiteiten zijn:

- Uitwerken van een Change Management aanpak

- Opstellen van het stakeholder management overzicht en het bepalen van acties

- Voorbereiden en faciliteren van roadshows om binnen de organisatie de veranderingen toe te lichten

- Uitwerken van het communicatieplan

- Organiseren en voorbereiden van opleidingen

 

Kritische succesfactoren voor ons in dit kader zijn: 

- Voldoende aandacht voor de menselijke kant van verandering: Change Management is veel meer dan enkel een communicatieplan & het geven van opleidingen

- Het stakeholder management overzicht is een solide basis om per doelgroep een overzicht te houden van de huidige status & de te plannen acties, dit is een must-have in een beginfase van een project

- Een plan om nauw contact met de doelgroepen is cruciaal om “voeling” te blijven hebben met de realiteit in de organisatie en het plan te kunnen bijsturen indien nodig

- Regelmatig meetpunten (op basis van bv online enquêtes) zijn een ideale manier om de evolutie van de organisatie te meten

selectie

Case studies

Leer meer over wat we concreet doen bij onze klanten
Klantenportfolio

Voor wie we werken

We werken voor toonaangevende spelers in de markt
Top

Join us!

We are looking for graduates and experienced high-quality consultants for energy, utilities, public transport and aviation clients. Are you a talent in project management, business analysis, process management or change management? Do not hesitate to apply!

SEND YOUR CV AND MOTIVATION LETTER
careers@methisconsulting.com

SOCIAL MEDIA