CaseTransitie nieuw marktmodel energiemarkt en analyse central clearing house

Transitie nieuw marktmodel energiemarkt en analyse central clearing house

Binnen de Belgische energiemarkt wordt de interactie tussen netbeheerders en leveranciers gedefinieerd in MIG-documenten. De versie MIG 4 werd vervangen door een nieuwe versie: MIG 6. Daarnaast werden de bestaande clearing houses vervangen door één federaal clearing house  Atrias, dat met de netbeheerders via nieuwe afspraken (MIG DGO) zal communiceren. Om een vlotte transitie van deze marktbrede wijzigingen te verzekeren, vroeg Atrias aan Methis Consulting om een projectteam op te zetten om deze transitie te faciliteren.

De rol van Methis Consulting omvatte de volgende elementen:

  • Het uitwerken van een centrale transitie-aanpak voor alle betrokken marktpartijen. Deze aanpak omvatte afspraken voor het uitdoven van de MIG 4 processen, het opstarten van MIG 6 processen en het functioneren van MIG 6 processen op gemigreerde MIG 4 data.
  • Het opstellen van één centraal transitieplan met alle business en technische stappen voor alle marktpartijen voor de transitie van MIG DGO, MIG 6, en CMS (Central Market System) dat bovendien marktwijd gekend is en wordt gedragen.
  • Het opstellen van een plan voor het uitvoeren en het beheren van de communicatie tussen alle marktactoren gedurende de transitie.
  • De bepaling van een strategie voor het testen van de uitvoering van het transitieplan om een vlotte Go-Live te verzekeren.
  • De centrale coördinatie van de uitvoering van het opgestelde transitieplan, zowel in Dry runs en de live transitie, om te verzekeren dat het transitieplan op de afgesproken manier wordt uitgevoerd door alle stakeholders (meer dan 65 organisaties). Hiervoor werden de nodige controlemomenten ingebouwd. Op deze momenten konden, op basis van vooraf bepaalde acceptatiecriteria beslissingen genomen worden.

Het resultaat van deze aanpak was een oplevering van een transitie aanpak, testaanpak en transitieplan gedragen en gevalideerd door alle marktpartijen. Daarnaast werden met Atrias, de distributienetbeheerders en de energieleveranciers proefrondes uitgevoerd.

“Methis Consulting heeft een diepgaande kennis van de MIG marktcommunicatie in België en is een geprefereerde partner van Atrias, energieleveranciers en netbeheerders”

Methis Consulting werd daarnaast gevraagd om ondersteuning te bieden in de business en functionele analyse voor de ontwikkeling van het centraal federaal clearing house (CMS) voor de domeinen settlement, infeed en billing.

De Rol van Methis Consulting was hierbij: 

  • Het uitwerken van MIG DGO documentatie in nauw overleg met DGO-specialisten. De finale documenten dienden als business requirements basis voor de ontwikkeling van het centraal federaal clearing house (CMS).
  • Het reviewen en valideren van de functionele designs volgens de Atrias – methodologie.
  • Het bepalen van een teststrategie en de daaruit volgende testscenario’s en testcases in functie van business en functionele requirements.
  • Het vertegenwoordigen van de business tijdens de acceptatietesten en verantwoordelijk voor de acceptatie van de finale oplevering.
Top

Join us!

We are looking for graduates and experienced high-quality consultants for energy, utilities, public transport and aviation clients. Are you a talent in project management, business analysis, process management or change management? Do not hesitate to apply!

SEND YOUR CV AND MOTIVATION LETTER
careers@methisconsulting.com

SOCIAL MEDIA