Corporate & Social Responsibility

CSR

Sociaal en Duurzaam Ondernemen is een belangrijke peiler die we vertalen naar concrete acties

Sociaal engagement is een belangrijke pijler voor Methis Consulting. Wij geloven dat het onze plicht is om als onderneming te investeren in duurzame projecten. We werken hierbij op trajecten rondom onderwijs en klimaat. Om onze impact zo groot mogelijk te maken werken we hiervoor samen met verschillende NGO’s die zorgvuldig zijn uitgekozen.

sociaal engagement

Onderwijs voor kansarme kinderen

Wij ondersteunen onderwijsprojecten voor kansarme kinderen via NGO Cunina

Onderwijs is een basisrecht voor alle kinderen ter wereld. Dankzij goed onderwijs kunnen kansarme kinderen hun toekomst in eigen handen nemen, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is het werk van Cunina zo belangrijk. Deze onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie ijvert ervoor om kansarme kinderen in het Zuiden toegang tot kwalitatief onderwijs te geven zodat ze op een duurzame manier de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken. In de afgelopen jaren steunden we zo de opbouw en uitbreiding van de Notre Dame school in La Victoire, een klein dorpje in het binnenland van Haïti. Deze school van bijna 900 leerlingen had dringend nood aan middelbare opleidingen. Methis Consulting droeg haar steentje bij in het bouwen van middelbare klaslokalen en de bijhorende inrichting. We zorgden tevens voor een kopieerapparaat waarop de toetsen en examens voor de leerlingen gekopieerd kunnen worden. Vandaag ondersteunen we één van de onderwijsprojecten van Cunina in Oeganda. Oeganda kampt met een tekort aan leerkrachten en overvolle klassen. Methis Consulting ondersteunt de bouw van een middelbare school, inclusief internaat, in Fort Portal om dit tekort mee op te lossen.

duurzaamheid

Onze voetafdruk reduceren

Compensatie van onze CO2 uitstoot in samenwerking met Graine de vie

Sinds 2009 is de NGO Graine de vie actief in bewustmaking, bescherming en herbebossing. De organisatie heeft verschillende projecten lopen in Madagascar, Togo, Benin, Kameroen en Ghana. Doelstelling van deze projecten? De ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden. Ondertussen hebben we samen met Grain de vie meer dan 10 000 bomen in Madagascar geplant ter compensatie van onze CO2 uitstoot. Een actie die we zullen blijven uitoefenen in de toekomst. Naast CO2 compensatie hebben we verschillende trajecten lopen om onze CO2 afdruk structureel te verminderen. Dit omvat onder meer flexibele mobiliteitsoplossingen, elektrificatie van ons wagenpark, rationeel energieverbruik op kantoor, ...

"Without a sense of caring there cannot be a sense of community"

Top

Join us!

We are looking for graduates and experienced high-quality consultants for energy, utilities, public transport and aviation clients. Are you a talent in project management, business analysis, process management or change management? Do not hesitate to apply!

SEND YOUR CV AND MOTIVATION LETTER
careers@methisconsulting.com

SOCIAL MEDIA