waarom methis consulting

Waarom Methis Consulting

 

“The Methis Consulting way”:

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat resultaten voor onze klanten enkel gerealiseerd kunnen worden door een aantal basisprincipes te hanteren:

  • Uitsluitend werken met getalenteerd (in-house) personeel: Methis prefereert kwaliteit boven kwantiteit. Dit vertaalt zich in het continu werven en permanent verder ontwikkelen van toptalent.
  • Focus op energiesector en openbaar vervoer: door onze focus en specialisatie hebben we een diepgaande en unieke inhoudelijke expertise opgebouwd. Deze is van cruciaal belang zodat we het verschil kunnen maken bij het definiëren en implementeren van de juiste oplossing voor onze klanten. Door onze focus op zowel Nederland als België kunnen we geleerde lessen over de landsgrenzen heen delen om zo door een bredere kijk op de problematiek betere oplossingen te implementeren.
  • Partnership model: slaagkansen en resultaten zijn sterk afhankelijk van een goede verstandhouding tussen de klant en Methis Consulting. Dit betekent concreet: grondig aftoetsen van verwachtingen, regelmatig open en transparant overleg, continuïteit van het Methis Consulting-team en een aanpak waarin we als één team resultaten neerzetten.

 

 

“The Methis Consulting Methodology”:

Voor het oplossen van complexe uitdagingen bij onze klanten is een solide en gestructureerde aanpak nodig. Methis Consulting gebruikt hiervoor internationale standaarden die resultaatgericht toegepast worden bij onze klanten. Veel gebruikte methodieken zijn bijvoorbeeld:

  • Lean voor procesoptimalisatie
  • BPM / BPMN voor procesmanagement en -documentatie
  • PMI / PMBOK / PRINCE2 voor projectmanagement
  • PRINCE2Agile voor projectmanagement binnen een Agile context

Methis Consulting investeert continu in het uitbreiden van methodologische kennis binnen het team op basis van een combinatie van in-house trainingen en partnerships met gespecialiseerde opleidingscentra.

 

 

 

“Track record van succesvolle projecten”:

Methis Consulting heeft een stevige reputatie opgebouwd in de Benelux voor het opleveren van succesvolle projecten bij energieleveranciers, distributienetbeheerders, waterbedrijven en bedrijven actief in openbaar vervoer (zie ook onze referenties).