Good Cause

 

 

 

 

Sociaal engagement is een belangrijke pijler voor Methis. Wij geloven dat het onze plicht is, als onderneming, de investeren in duurzame projecten.

Daarom werken we samen met verschillende NGO’s die een voor ons essentiële missie hebben.

 

 

 

 

Cunina

Onderwijs is een basisrecht voor alle kinderen ter wereld. Dankzij goed onderwijs kunnen kansarme kinderen hun toekomst in eigen handen nemen, maar voor deze kinderen is toegang tot onderwijs niet vanzelfsprekend. Daarom is het werk van Cunina, een onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie, zo belangrijk. Zij ijveren ervoor om kansarme kinderen in het Zuiden toegang tot kwalitatief onderwijs te geven, zodat ze op een duurzame manier de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken.

 

In de afgelopen jaren steunden we zo de opbouw en uitbreiding van de Notre Dame school in La Victoire, een klein dorpje in het binnenland van Haïti. Deze school van bijna 900 leerlingen had dringend nood aan middelbare opleidingen. Methis Consulting droeg haar steentje bij in het bouwen van middelbare klaslokalen en   de bijhorende inrichting. We zorgden zelfs voor een kopieerapparaat waarop de toetsen en examens voor de leerlingen gekopieerd kunnen worden.

 

Vandaag ondersteunen we één van de onderwijsprojecten van Cunina in Oeganda. Oeganda kampt met een tekort aan leerkrachten en overvolle klassen.

Methis Consulting ondersteunt de bouw van een middelbare school, inclusief internaat, in Fort Portal.

www.cunina.org

 

 

Graine de vie

Sinds 2009 is de NGO Graine de vie actief in bewustmaking, bescherming en herbebossing. De organisatie heeft verschillende projecten lopen in  Madagascar, Togo, Benin, Cameroon and Ghana. Doelstelling van deze projecten? De ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden.

 

Ondertussen hebben we samen met Grain de vie 10 000 bomen in Madagascar geplant ter compensatie van onze CO2 uitstoot van het jaar 2021. Een actie die we zullen blijven uitoefenen.

 

www.grainedevie.org