Change Management

Change Management

 

Methis Consulting begeleidt haar klanten in het uitwerken en implementeren van een gedegen Change Management aanpak om de veranderingen in de organisatie (zowel qua organisatie zelf als qua processen en onderliggende systemen) zo vlot mogelijk te integreren in de dagelijkse werking van onze klanten.

 

Hiervoor gebruiken wij voornamelijk de PROSCI ADKAR methode, wereldwijd de meeste gebruikte methodologie voor Change Management.

 

Typische activiteiten in dit kader:

  • Uitwerken Change Management aanpak
  • Opstellen stakeholder management overzicht & actieplan
  • Voorbereiden en faciliteren van roadshows om binnen de organisatie de veranderingen toe te lichten
  • Uitwerken communicatieplan
  • Organiseren en voorbereiden van opleidingen

 

  Kritische succesfactoren voor ons in dit kader zijn: 

 

  • Voldoende aandacht voor de menselijke kant van verandering: Change Management is veel meer dan enkel een communicatieplan & het geven van opleidingen
  • Het stakeholder management overzicht is een solide basis om per doelgroep een overzicht te houden van de huidige status & de te plannen acties, dit is een must-have in een beginfase
  • Een plan om nauw contact met de doelgroepen is cruciaal om “voeling” te blijven hebben met de realiteit in de organisatie en het plan te kunnen bijsturen indien nodig
  • Regelmatig meetpunten (op basis van bv online enquêtes) zijn een ideale manier om de evolutie van de organisatie te meten