Cases

Case 1: SMART Prepayment Platform

Omschrijving project: in het kader van de prioritaire uitrol van slimme meters bij budgetmeter klanten, hebben Eandis, Ores, Infrax en Resa beslist om een SMART Prepayment platform aan te kopen en een pilootproject op te starten.

 

Rol Methis Consulting: begeleiding van de aankoop van het platform, projectmanagement en business-analyse vanuit Atrias.

 

 • Opstellen van een uitgebreid lastenboek voor de aankoop van het SMART Prepayment Platform (PPP) en evaluatie van de ontvangen offertes.
 • Opstellen van de standaard marktprocessen (MIG) die zullen worden gebruikt voor de communicatie met het SMART Prepayment Platform.
 • Uitvoeren project management en business analyse vanuit Atrias en bewaken van de betrokkenheid en alignering van alle stakeholders.

 

Resultaat:

 

 • Aankoop van een SMART Prepayment platform dat aan alle vooropgestelde requirements voldoet.
 • Tijdige start van het SMART PPP uitrolproject.

 

 

Case 2: Proces- en applicatiewijziging van een retailorganisatie

Omschrijving project: volledige procesredesign en systeemimplementatie (front-end, middel-ware en back-end) voor een retailomgeving van een grote Belgische energieleverancier.

 

Rol Methis Consulting: verantwoordelijk voor een breed spectrum van begeleiding aan business kant; project definitie, project management, process-design, change management and business architecture.

 

 • Co-business project lead en change managementverantwoordelijke. In deze rol was Methis Consulting mee verantwoordelijk om de aanpak van het project te definiëren, een standaard te ontwikkelen voor procesmodelering en het definiëren en uitvoeren van een trainingaanpak voor meer dan 1.000 medewerkers.
 • Track lead voor volgende domeinen: products en services, complaints, contact management, dunning, legal recovery, workload management. Hier was Methis Consulting de link tussen business en IT, business requirements werden afgestemd met stakeholders, gecapteerd in een business blueprint en in detail besproken met IT.
 • Lead businessarchitectuur: uitwerken van diverse businessarchitectuurvraagstukken en aansturing van het volledige architectuurteam.

 

Resultaat:

 

 • Realisatie van beoogde objectieven; implementatie van geoptimaliseerde processen door optimalisatie van de interacties met de klant (customer journeys in een SOA-omgeving) en een significante reductie van de cost-to-serve.
 • Het project werd gerealiseerd binnen de voorziene timing en budget.

 

 

Case 3: Implementatie Connexo bij een Nederlandse netbeheerder

Omschrijving project: Connexo is een platform voor netbeheerders om slimme meters te beheren; van device management tot data-collection, data-management en data-analyse. Deze netbeheerder implementeert Connexo als haar backbone voor het beheer (i.e. het uitlezen en managen) van meer dan 5 miljoen slimme meters. De implementatie van Connexo dient ter vervanging van de Eiserver-applicatie en maakt de kernactiviteit van de netbeheerder toekomstbestendig.

Rol Methis Consulting: 

 

Vanuit Methis Consulting ondersteunen we de Honeywell bij de implementatie van het Connexo product. Concreet vervullen we het volgende rollen: project management, business analyse, functionele analyse en release coördinatie/ testing. Vanuit deze posities is het essentieel dat we een brugfunctie vervullen tussen de business van de netbeheerder en Honeywell als leverancier van de software en systeemintegrator.

 

Resultaat:

 

Het project verwacht live te gaan tegen de zomer van 2020.

 

 

Case 4: Process redesign aansluitingen bij een distributienetbeheerder

Omschrijving project: optimaliseren van het proces “Aansluitingen” (nieuwe aansluitingen, wijzigingen aan aansluitingen, enz.) om de klanttevredenheid te verbeteren en de operationele kost verbonden aan dit proces te reduceren.

 

Rol Methis Consulting: proces- en business analyse, projectmanagement, begeleiding implementatie.

 

 • Business analyse van het huidige proces: focusinterviews met de leidinggevenden, meelopen op het terrein en in de administratieve diensten, organiseren van workshops met technici, back-office medewerkers, contactcentermedewerkers, etc, om te bepalen wat de pijnpunten van het huidige proces zijn.
 • Bepalen van de visie voor het nieuwe proces: faciliteren van workshops met de directie en het management om de krijtlijnen uit te tekenen & uitwerken van business case voor implementatie.
 • Detailbeschrijving van de nieuwe processen, inclusief de behoeften naar de ondersteunende ICT-systemen toe (functionele analyse).
 • Begeleiden van de implementatie: test coördinatie, change management, post go-live support.

 

Resultaat:

 

 • Hogere klanttevredenheid door:
  • De mogelijkheid om de aansluiting online aan te vragen, meteen een offerte te bekomen en de werken meteen in te plannen (“one-stop-shop principe”).
  • Een kortere doorlooptijd tussen aanvraag en uitvoering van de werken.
  • Betere informatievoorziening voor de klanten (status dossier, voorbereidende werken, etc).
 • Sterke besparing op operationele kosten dankzij doorgedreven automatisering (FTE-besparing).

 

 

Case 5: Optimalisatie doorstroming passagiers en bagageafhandeling op de nationale luchthaven 

Omschrijving project

      • Project 1: optimalisatie van de doorstroming van reizigers op piek momenten op de nationale luchthaven door middel van verbeterde signalisatie, optimalisatie van de infrastructuur en nauwkeurige metingen van passagiersbewegingen
      • Project 2: optimaliseren ​van de customer experience bij de reclaim van bagage op de nationale luchthaven

 

Rol Methis Consulting: project management van beide projecten. Concrete activiteiten:

 

      • Stakeholder management met alle betrokken partijen
      • Impact assessment van verschillende optimalisatie mogelijkheden
      • Verzekeren van de implementatie van deze opties (tendering, supplier management…)
      • Project management: planning, budget opvolging, issue en risk management
      • Ondersteunen van decision making op verschillende niveaus (C-level, steerco…)

 

Resultaat: beide projecten zijn momenteel lopende

 

 

 

Case 6: Transitie nieuw marktmodel energiemarkt en analyse central clearing house 

Omschrijving project: binnen de Belgische energiemarkt wordt de interactie tussen netbeheerders en leveranciers gedefinieerd in MIG-documenten. De huidige versie MIG 4 wordt vervangen door een nieuwe versie: MIG 6. Bovendien worden de huidige clearing houses vervangen door één federaal clearing house; Atrias, dat met de netbeheerders via nieuwe afspraken (MIG DGO) zal communiceren.

 

Rol Methis Consulting: transitie nieuw marktmodel energiemarkt. Om een vlotte transitie van deze marktbrede wijzigingen te verzekeren, vroeg Atrias aan Methis Consulting om een projectteam op te zetten om deze transitie te faciliteren.

 

 • Uitwerking van een centrale transitie aanpak voor alle betrokken marktpartijen. Deze aanpak omvat afspraken voor het uitdoven van de MIG 4 processen, het opstarten van MIG 6 processen en het functioneren van MIG 6 processen op gemigreerde MIG 4 data.
 • Het opstellen van één centraal transitieplan met alle business en technische stappen voor alle marktpartijen voor de transitie van MIG DGO, MIG 6, en CMS (Central Market System) dat bovendien marktwijd gekend is en wordt gedragen.
 • Het bepalen van een communicatieplan voor het uitvoeren en beheren van de communicatie tussen alle marktacturen gedurende de transitie.
 • De bepaling van een teststrategie voor het testen van de uitvoering van het transitieplan teneinde een vlotte Go-Live te verzekeren.
 • De centrale coördinatie van de uitvoering van het opgestelde transitieplan, zowel in Dry runs en de live transitie, om te verzekeren dat het transitieplan op de afgesproken manier wordt uitgevoerd door alle stakeholders (meer dan 65 organisaties). Hiervoor worden de nodige controlemomenten ingebouwd. Op deze momenten kunnen, op basis van vooraf bepaalde acceptatiecriteria beslissingen genomen worden.

 

Resultaat: transitie nieuw marktmodel energiemarkt.

 

 • Oplevering van een transitie aanpak, testaanpak en transitieplan dat wordt gedragen en gevalideerd door alle marktpartijen.
 • Uitvoering van een eerste transitie Dry run met Atrias, de distributienetbeheerders en de energieleveranciers.

 

Rol Methis Consulting: business en functionele analyse voor de ontwikkeling van het centraal federaal clearing house (CMS) voor de domeinen settlement, infeed en billing.

 

 • Uitwerking van MIG DGO documentatie in nauw overleg met DGO-specialisten. De finale documenten dienen als business requirements basis voor de ontwikkeling van het centraal federaal clearing house (CMS).
 • Reviewen en valideren van de functionele designs volgens de Atrias – methodologie.
 • Bepalen van teststrategie en de daaruit volgende testscenario’s en testcases in functie van business en functionele requirements.
 • Vertegenwoordigen business tijdens acceptatie testen en verantwoordelijk voor de acceptatie van de finale oplevering.

 

Resultaat: business en functionele analyse voor de ontwikkeling van het centraal federaal clearing house (CMS) voor de domeinen settlement, infeed en billing.

 

 • Succesvolle oplevering MIG DGO documenten en processen.
 • Project in testfase.

 

 

Case 7: Implementatie van een workforce management tool

Omschrijving project: Het project had als objectief een volledig werkopvolgingssysteem te implementeren (Salesforce Field Service Lightning) bij een grote industriële speler. In de scope van de implementatie werden volgende processen opgenomen: creëren van een quote (incl. andere basis CRM activiteiten), project management, asset management, tijdregistratie voor interne en externe medewerkers, creëren van pro-forma facturen, cost calculation en alle interfaces met het ERP-pakket van de klant.

 

Rol Methis Consulting: Methis Consulting vervulde verschillende (lead) business- en functioneel analist rollen op dit project.

 

 

Resultaat: de oplossing wordt nu sequentieel geïmplementeerd binnen de diverse departementen binnen van deze grote industriële speler.

 

 

Case 8: Redesign sales processen 

Omschrijving project: vervanging van de back-officeapplicatie die de controle en opvolging van alle verkoopgegevens verzekert voor een Belgische openbaar vervoerspeler.

 

Rol Methis Consulting: methis Consulting was verantwoordelijk voor project management en business analyse op het project.

 

 • Project business lead, o.a. verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het projectplan, ondersteuning van de projectopstart (kick-off, opzet projectteam, scopingoefening,…), fungeren als sleutelpersoon tussen business en IT en rapportering aan het business management.
 • Uitvoeren van procesredesign en opstellen van de business blueprint: identificeren van verbeterpunten in het proces (bv. automatiseren van activiteiten en elimineren van overbodige stappen), in de organisatie (bv. evalueren decentralisatie vs. centralisatie van activiteiten), en de applicatie (verhogen gebruiksvriendelijkheid, voorzien in nieuwe functionaliteiten).
 • Coördinatie van de testen en implementatie; in deze rol was Methis Consulting o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van een implementatieplan met pilootfase (gefaseerde roll-out over 15 verschillende regio’s met ongeveer 100 directe eindgebruikers en een indirecte impact voor alle loketbedienden), verzekeren van training aan eindgebruikers etc.

 

Resultaat:

 

 • Een succesvolle implementatie zonder noemenswaardige problemen liet toe om slechts enkele maanden na go-live de beoogde centralisatie (van vijftien regio’s naar vijf) te realiseren. Uit een gebruikerstevredenheidsenquête, die 2 maanden na de go-live werd uitgevoerd, bleek bovendien dat 92,6% van de gebruikers de nieuwe applicatie als een verbetering ervoer.