Business- en Functionele Analyse

Business- en Functionele Analyse

Methis Consulting begeleidt haar klanten in het analyseren van business behoeften en het uitwerken van functionele analyses in het kader van de implementatie van nieuwe ICT-oplossingen (ERP systemen, CRM systemen, Mobiele applicaties, etc)

 

Typische activiteiten in dit kader:

  • Capteren, analyseren, documenteren en laten valideren van de business requirements door middel van workshops met de betrokken stakeholders.
  • Uitschrijven van functionele analyses als input voor de ICT-teams
  • Invullen van de rol van sparringpartner met de ICT-teams
  • Begeleiden van functionele testen
  • Uitwerken transitieplannen in het kader van de go-live

 

 

Kritische succesfactoren in dit kader voor ons zijn:

  • Teneinde de business noden optimaal te implementeren in de onderliggende applicaties dient een zeer grondig uitgewerkt functioneel design gemaakt te worden. Een grondig uitgewerkt functioneel design vermijdt zo veel mogelijk dat er tijdens de bouw- en testfases nog wijzigingen dienen doorgevoerd te worden. Hoe later deze wijzigingen worden ge├»dentificeerd, hoe duurder en risicovoller ze worden.

 

  • Onze consultants hebben de noodzakelijke analytische vaardigheden, technisch inzicht en ervaring om blueprints op te leveren die gedragen worden door zowel de business als de technische stakeholders. Methis Consulting is ervan overtuigd dat de kwaliteit en de diepgang van een goed business- en functioneel design een van de meest cruciale aspecten is voor de succesvolle oplevering van een project of wijziging in een organisatie. Dit is de basis voor acceptatie in de organisatie, een kwalitatieve technische ontwikkeling, eenduidigheid gedurende testing, een stabiele basis voor opleidingen en het uiteindelijk realiseren van de initieel voorziene business case.